ტენტები, ნავესები

ტენტები და ნავესები მზადდება მაღაზიის შესასვლელში მზისაგან და წვიმისაგან დასაცავად. მზადდება რკინის კონსტრუქციაზე გადაკრული ბანერით ან ტენტის მასალით.
შესაძლებელია ბანერის დაფერვა ან დაბრენდვა სხვადასხვა რეკლამებით.


 
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates